Ano ang mga stablecoin at paano ito gumagana?

Lumalago nang husto sa mga nakaraang taon, itinuturing silang opsyon para sa mga DeFi investment na may mas mababang risk.

Karamihan sa mga cryptocurrencies ay may significant downside tungkol sa price volatility. Gayunpaman, ang isang sub-category ay idinisenyo upang mapanatili ang isang constant value: ang mga stablecoin.

Ang mga istatistika na nauugnay sa mga stablecoin ay lubos na kahanga-hanga: ang market cap ng nangungunang 10 stablecoin ay umabot sa pinagsamang halaga na higit sa 160 bilyong USD noong Marso 2022, ayon sa Statista. Higit pa rito, inihayag ng research report ng Binance na ang stablecoin market capitalization ay lumago ng higit sa 3,000% mula Enero 2020 hanggang Enero 2022.

Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng stablecoin?

Ang mga stablecoin ay mga digital currencies o pera na ang halaga ay naka-peg o naka-link sa ilang external reference. Nangangahulugan ito na idinisenyo ang mga ito upang mapanatili ang isang stable value na nauugnay sa isang national currency o iba pang reference assets, gaya ng fiat currency, commodities, cryptocurrencies, o mga algorithm. Narito ang isang mabilis na kahulugan sa ilang common types:

  • Ang mga stablecoin na sinusuportahan ng Fiat currency ay nananatiling nakalaan sa asset ng isang sentral issuer sa ratio na 1:1 sa bilang ng mga asset na nasa sirkulasyon.
  • Ang mga stablecoin na sinusuportahan ng Cryptocurrency ay ang mga sinusuportahan ng iba pang mga cryptocurrencies.
  • Ang mga commodity-backed stablecoin ay sinusuportahan ng mga physical asset gaya ng mahahalagang metal, langis, at real estate.
  • Gumagamit ang mga algorithmic stablecoin ng mga espesyal na algorithm at smart contract para pamahalaan ang supply ng mga token sa sirkulasyon at mapanatili ang price stability.

Bagama’t maaaring magbago ang collateral structure, ang mga stablecoin ay palaging naglalayon ng price stability sa pamamagitan ng paghawak ng mga reserve assets bilang collateral o sa pamamagitan ng mga algorithmic formula na kumokontrol sa supply. Para sa kadahilanang ito, ang mga stablecoin ay nananatiling medyo stable, bilang isang paraan ng palitan na may garantisadong kapangyarihan sa pagbili sa maikling panahon.

Mayroong iba’t ibang uri ng mga stablecoin at higit sa 200 uri ng mga ito sa buong mundo. Ang Tether (USDT) ay kilala bilang ang una at pinakamalaking stablecoin, at ito ay nilikha noong 2014.

Mga upsides at downsides ng stablecoins

Ang mga pakinabang ng mga stablecoin ay ang mga ito:

  • Lower volatility;
  • Mga transaksyon na may mababang halaga;
  • Ligtas na opsyon upang panatilihin ang mga asset sa crypto ecosystem;
  • Real-time payments.

Sa kabilang banda, ang isang downside ng mga stablecoin ay ang relative centralization — lalo na nauugnay sa pag-back up ng mga asset. Ang pagtiyak na ang bawat coin sa sirkulasyon ay sinusuportahan ng equal reserve value ay nangangailangan ng isang pangkat na mas nakahilig sa operasyon patungo sa isang centralized structure. Gayundin, maraming stablecoin ang tinawag ng publiko dahil sa hindi pagiging transparent sa kanilang mga reserba.

Ano ang maaaring mangyari sa hinaharap para sa mga stablecoin?

Sa lumalagong pagtanggap ng mga cryptocurrencies at ang relatibong katatagan na dinadala ng mga stablecoin sa Decentralized Finance universe, napakahalaga ng kanilang papel sa ecosystem. Bagama’t ang batas ng ilang bansa ay maaaring magtakda ng mga karagdagang paghihigpit at kinakailangan para sa mga stablecoin, inaasahan din na ang mga ahensya ng regulasyon sa pananalapi at mga stakeholder ay magpapatuloy sa paggawa ng mga paraan upang hikayatin ang financial innovation habang pinapaliit ang mga nauugnay na panganib.

Nakipag-trade ka na ba sa mga stablecoin o hawak mo ba ang alinman sa mga ito? Ano ang iyong mga iniisip sa hinaharap na pagtanggap ng mga asset na ito? Pumunta sa aming mga komunidad at ibahagi ang iyong mga opinyon!

Follow and Join NEAR Philippines Community:

YouTube. Twitter. Facebook. Medium. Telegram.

--

--

NEAR is a decentralized application platform that is secure enough to manage high value assets like money or identity and performant enough to make them useful

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
NEAR Protocol PH

NEAR is a decentralized application platform that is secure enough to manage high value assets like money or identity and performant enough to make them useful